Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 

Σας επισυνάπτουμε:
α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
β) Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες να ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες ότι χρειάζονται:
(3) Αντίγραφα για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και
(1) Αντίγραφο για το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.


  Ομάδα Φυσικής Αγωγής

Go to top