Έντυπα Αγώνων

Δήλωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε Διαιτησίες

Δήλωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε Διαιτησίες

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 

Σας επισυνάπτουμε:
α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
β) Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Παρακαλούνται οι Σχολικές Μονάδες να ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες ότι χρειάζονται:
(3) Αντίγραφα για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή και
(1) Αντίγραφο για το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.


  Ομάδα Φυσικής Αγωγής

Φύλλα Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων σχ. έτους 2015-2016

 

Κατεβάστε τα φύλλα αγώνων για τα Ομαδικά Αθλήματα με το νέο λογότυπο του Υπουργείου

 

Περισσότερα...

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα - Κηδεμόνα

 

Περισσότερα...

Κατάσταση Συμμετοχής Στους Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ (Υπόδειγμα 5)

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 4

Go to top