Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους, 2019-2020

playesImg

Σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 191124/Δ5/5-12-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρακαλούμε τους συναδέλφους Καθηγητές-Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής να συμπληρώσουν, έως τις 18-12-2019, τα στοιχεία που αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής του σχολείου τους, στα ομαδικά αθλήματα για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ &ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου, σχολικού έτους 2019-2020. Η συμπλήρωση θα γίνει σε φόρμα, της οποίας το link έχει αποσταλλεί στα σχολεία.

Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες ενέργειες αφορούν στον προγραμματισμό και όχι στην έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου.

Φυσική Αγωγή Δ.Δ.Ε. Αχαΐας