Δείτε επίσης
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, 10:38 am

118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄)

Αναθέσεις σε ΕΠΑΛ 126567/Γ2/10-09-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄)

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ σε ΤΕ01.13

25349/Γ2 |21-2-2014 3ωρη Εργαστηριακή Απασχόληση ΣΕΠΕΗΥ: 106549/Γ7/14-09-2012 ΥΠΑΙΘΠΑ 114540/γ7/27-09-2012 , 123052/Γ7/10-10-2012

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου ΦΕΚ-2121 97911_Γ1_31-08-2011

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΠ Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου ΦΕΚ-2240-11 04868_Γ2_13-09-2011