Δείτε επίσης
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, 10:55 am
 

Δημοτικό .Ενιαίος Τύπος Δημοτικού Σχολείου 2016

 
Πηγή Εικόνας: http://dipe.chal.sch.gr

Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`

 

Άρθρο 8

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής καθοδηγούν και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων που διδάσκουν τα οικεία μαθήματα στα δημοτικά σχολεία.

Πλέον – με διασταλτική έννοια – μετά την πρόσφατη δημιουργία οργανικών θέσεων στα Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ, σημαίνει ότι και οι Σχολικοί Σύμβουλοι: ΠΕ19, ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ32 έχουν δυνατότητα - υποχρέωση καθοδήγησης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία. (Είναι λογικό ότι σύντομα θα δούμε και τη νομοθετική ρύθμιση).