Δείτε επίσης
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, 9:34 am

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΩΠΣ - Αναθέσεις)

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού Σχολ

Σχ. Ετ. 2017-2018

ΩΠΣ ΕΠΑΛ Σχ. Ετ. 2017-2018

Οδηγός ΕΠΑΛ

 “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)”  (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83).  ΦΕΚ 2072/15-6-2017

“Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», (ΦΕΚ 1427/τ.Β΄/26.04.2017).

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ σε ΕΠΑΛ: Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017), 

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

 

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Προγραμματισμός Υπολογιστών & Δίκτυα | Διδακτέα – εξεταστέα ύλη (Ανακ. 6/10/17 ) των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-2018. (Αριθ. Πρωτ.: Φ6/163251/Δ4/29-09-2017)

 Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» (Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.) και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» (Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.), των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής των Γ’ και Δ΄ τάξεων των ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018  : Φ3/162817/Δ4/29/9/2017

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 1. Υ.Α.  Φ1/94326/Δ4/6-6-2017 (ΑΔΑ: 9ΒΖΛ4653ΠΣ-ΣΜΓ) – Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας, μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων Επιλογής Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
 2. Υ.Α  Φ1/107910/Δ4/27-6-2017 (ΑΔΑ:75Ω94653ΠΣ-ΜΥΤ) – Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018
 3. Υ..Α. Φ1/114659/Δ4/6-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΠΤΤ4653ΠΣ-6Ι9) – Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) μαθημάτων Γενικής Παιδείας και μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2017-2018

 Για τα Πανελλαδιά Εξεταζόμενα :

ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Παπαδάκη Σπ., Τζήμα Δ.

ΒΙΒΛΙΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Τομέα Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.) των Μ. Κωνσταντοπούλου, Ν. Ξεφτεράκη, Μ. Παπαδέα, Γ. Χρυσοστόμου.

 

Σχ. Ετ. 2016-2017

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ τάξης ημερησίου και Δ’ τάξης εσπερινού γενικού λυκείου 2016-17:

 • Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών και Δίκτυα Υπολογιστών. Θέματα – Απαντήσεις
 • Προγραμματισμός Υπολογιστών. Θέματα –  (από  Γιάννη Κέρο)

 

.

2016-17 Θεσμικό πλαίσιο - Μαθητικά θέματα ΕΠΑΛ - ΕΚ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  - ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2016-17

Πηγή: ΙΕΠ

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής ΕΠΑΛ (ΦΕΚ2010/τΒ/16.09.2015)

 

Τομέας Πληροφορικής

Οδηγίες Διδασκαλίας και Οδηγοί Εκπαιδευτικού Μαθημάτων Τομέα Πληροφορικής ΕΠΑΛ

Διδακτέα υλη - οδηγίες διδασκαλίας - υποστηρικτικό υλικό

                    B' τάξη ΕΠΑΛ

                   Γ' τάξη ΕΠΑΛ

 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Β ΕΠΑΛ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Γ ΕΠΑΛ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

 

 

Γ ΕΠΑΛ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Οκτ 2016 - Νέο)

.Γ ΕΠΑΛ Προγραμματισμός εξώφυλο

 


ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΖΔΔ)

Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΖΔΔ) είναι μάθημα τύπου αντίστοιχο της ερευνητικής εργασίας ή προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, διάρκειας τριών (3) συνεχόμενων ωρών το οποίο  διδάσκεται σε ζώνη και μπορούν να το αναλάβουν όλοι οι κλάδοι εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να συντονίσουν θέματα που οι μαθητές επιλέγουν μόνο μέσα από αυτά που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

 Ιδέες Παραδείγματα

 

Πηγή: ΙΕΠ

Πρόκειται για μια ζώνη η οποία, βασιζόμενη στην παιδαγωγική ελευθερία του εκπαιδευτικού,  προσφέρει χώρο και χρόνο για δραστηριότητες πχ Σχολικές Δραστηριότητες (περιβαλλοντική, αγωγή υγείας, Πολιτιστικά, Erasmus + κλπ) , εξωστρεφείς δράσεις - εκδηλώσεις προς την τοπική κοινωνία κλπ). Τα σχολεία μπορούν έτσι καλύτερα να αναδείξουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στη φάση "μετάβασης" (από το Γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ) να διερευνήσουν νέα ενδιαφέροντα, να εκφραστούν, να ενταχθούν, να κάνουν μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ.


Σύμφωνα με την   Φ8 105357/Δ4/28-6-2016 - Προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-17


 "Στο πλαίσιο της ΖΔΔ μπορεί να δημιουργούνται ομάδες από 12 κατ' ελάχιστο μαθητές/μαθήτριες ανά θεματική ενότητα. Για κάθε ομάδα ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Εάν μια ομάδα έχει πάνω από 18 μαθητές / μαθήτριες μπορεί να ορίζεται και δεύτερος εκπαιδευτικός. Για να δημιουργηθεί 2η ομάδα απαιτείτα ο αριθμός των μαθητών να είναι 24. Για να δημιουργηθεί 3η ομάδα μαθητών απαιτείται ο αριθός να είναι 35 κ.ο.κ. "

Πηγή:  http://users.sch.gr/kontaxis/


2015-2016 ΩΠΣ ΕΠΑΛ - Τομέας Πληροφορικής - Αναθέαεις:  Φ8/1000224/Δ2 | 24-06-2015 

 

 

Αναλυτικά Προγράμματα Τομέα Πληροφορικής  ΕΠΑΛ 2015-2016

Τα νέα ΑΠΣ ΕΠΑΛ ΦΕΚ 2010τΒ 16_09_2015

 

Οδηγίες Διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ Σχολ. Έτος 2015-2016

Αξιολόγηση Μεικτών Μαθημάτων Πληροφορικής για ΕΠΑΛ 2015-16

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Πληροφορικής των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

.Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Φ4/77305/Δ4/13- 05-2016 

 

Βιβλία και Σημειώσεις για ΕΠΑΛ 2015-2016

Φ1/116889/Δ4/21 -07-2015,   Φ1/141429/Δ4/10-9-2015  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ1/99317/Δ4/23-06-2015 Υπουργικής Απόφασης περί ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 …

Αξιολόγηση Μεικτών Μαθημάτων Πληροφορικής για ΕΠΑΛ 2015-16

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων Πληροφορικής των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β ΕΠΑΛ  - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β ΕΠΑΛ - ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Β ΕΠΑΛ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β ΕΠΑΛ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Β ΕΠΑΛ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Β ΕΠΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γ ΕΠΑΛ - ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γ ΕΠΑΛ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Γ ΕΠΑΛ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

Wiki:     Β ΕΠΑΛ - ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Β-ΕΠΑΛ -Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

 

Φοίτηση και Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ σε μαθήματα Ειδικοτήτων 2008_05_08_ΦΕΚ 81_ΠΔ 50_εξετάσεις ΕΠΑΛ  & 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (Α' 81) Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείο (ΕΠΑ.Λ.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α' 86) και το Π.Δ. 61/2013 (Α΄112) Φ145 | 14-6-2013

 


Γ' ΕΠΑΛ

 

 

 


Β' ΕΠΑΛ

12 Ω μαθήματα Γενικής Παιδείας (Γ.Π.) + 23 Ω  4-6 μαθήματα Ειδικότητας Προσανατολισμού (ΕΠ) ***   [Από Σχολ Έτ. 2014-2015]

- "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" (1 ώρα / Γ.Π.)

    Εξετάζεται με 50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση) + 50% Επιλογή Διδάσκοντα/κουσας.

 • Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις γίνονται σύμφωνα με την 190878/Δ225-11-2014 με 4 θέματα ως εξής: α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και συμπερασμάτων της θεωρίας ... β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και …. γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών ... δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του 
 • Αξιολόγηση Φ4/66645/Δ429-04-2015  

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

3.  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015 174014/Γ2 | 27-10-2014 

Αξιολόγηση μαθημάτων Ειδικότητας 

Τα μαθήματα ειδικότητας  χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά, εργαστηριακά ή μικτά και σύμφωνα με το άρθ. 3 του ΠΔ 50/2008 εξετάζονται ανάλογα:

1. Τα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών.

2. Η μορφή της εξέτασης κατά την προηγούμενη παράγραφο ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης της παρ. 5.

3. Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του  εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή, το διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο βαθμολογητών.

4. Σε κάθε περίπτωση τα εργαστηριακά μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις θεωρούνται γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.

5. Στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης και η δεύτερη κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει (όχι λιγότερες από δύο) ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα.

Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε (όχι λιγότερες από δύο) ερωτήσεις που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.

 

 
ΣΕΠ
Βιβλίο  Εργασιακό Περιβάλλον του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/computer 
Φαναριώτη-Τριανταφύλλης (Παρουσίαση) Ρόλος ΚΕΣΥΠ - Στόχοι - Μεθοδολογία ΣΕΠ Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 

Α' ΕΠΑΛ
 
 
22Ω μαθήματα Γενικής Παιδείας + 13Ω  4-6 μαθήματα ανάλογα με την επιλογή προσανατολισμού ***
 
 
* Ομάδα Προσανατολισμού: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Γεωπονίας - Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 
** Ομάδα Προσανατολισμού: Διοίκησης και Οικονομίας, Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 

- "Εφαρμογές Πληροφορικής" Α' Τάξη ΕΠΑΛ - Εργαστηριακό  (2Ω* ή 4 Ω** / ΜΟΠ)  2014-2015
 • Με την  εγκύκλιο 174014/Γ2 | 27-10-2014 ισχύει πλέον το Πρόγραμμα Σπουδών του αντίστοιχου μαθήματος της Α' ΓΕΛ (Αρ. 53248/Γ2, ΦΕΚ: τ. Β΄ 932/14-4-2014) και για την Α΄ ΕΠΑΛ. Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι τα κεφάλαια 1, 2, 3 (μόνο 3.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 του σχολικού βιβλίου (Συγγραφείς: Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος,  Γ. Πανσεληνάς), ενώ για  τις Ομάδες Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Α΄ ΕΠΑΛ, η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλα τα κεφάλαια 1-16 του σχολικού βιβλίου.
 • Αντιστοιχίες Μαθημάτων - Βιβλίων ΕΠΑΛ (Α' Ημερησίου) πατήστε εδώ (173193/Γ2 | 24-10-2014 )

 • Όπως και το μάθημα της  Α'  ΓΕΛ Εφαρμογές Πληροφορικής (ως Μάθημα Ειδικότητας που εντάσσεται σε Ομάδες Προσανατολισμού έχει θεωρητικό χαρακτήρα) και δύναται να διεξάγεται στο εργαστήριο, αλλά από ένα εκπαιδευτικό (171878/Γ2 | 12-11-2013)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Αρ.Πρωτ.53146/Γ2/07-04-2014/ΥΠΑΙΘ
(για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού)

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:
α) δύο (2) θέματα θεωρίας,
β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων.

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%).

 


 

---  ΧΡΗΣΙΜΟΙ  ΝΟΜΟΙ - ΠΔ - ΥΑ - ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ---

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΔ 50/2008 & ΠΔ 43/2010 2011-2012

Αξιολόγηση ΕΠΑΛ (Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄)

2012-2013 Εξεταστέα Υλη ΕΠΑΛ ΦΕΚ B 2400/2012

 

 • Με βάση την ΥΑ 43898/Γ2, ΦΕΚ785/31-3-2014Πρόγραμμα σπουδών Α’ ΕΠΑΛγια το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής" Α ΕΠΑΛ ισχύει η  Υ.Α. 8212/Γ2/28−01−2002 (131 Β΄) [Δείτε σελ 43 άρθρο 33]
 •  Αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: 137852/Γ2 | 02-09-2014
 • Αναθέσεις μαθημάτων ανά ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ΦΕΚ 2432 Β΄ / 12-09-2014   Αναθέσεις μαθημάτων - Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τομέας Πληροφορικής 2014: 137841/Γ2 |  02-09-2014    
 •  Αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: 137852/Γ2 | 02-09-2014
 •    
 •  2014-2015 Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού Β' & Γ' ΕΠΑΛ και των Β', Γ' & Δ' Εσπερινών ΕΠΑΛ   777204/Γ2 |26-5-2014

  2014-2015 Ανατύπωση Διδακτικών Βιβλίων  ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού Β'  ΕΠΑΛ και των Β' & Γ'' Εσπερινών ΕΠΑΛ  105165/Γ2 |07-07-2014

   

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 με θέμα “Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)”, η οποία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ φύλλου 1426 και ημ/νία δημοσίευσης 26-04-2017 (ΦΕΚ 1426/τ.Β΄/26.04.2017)