Δείτε επίσης
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020, 11:32 am

 

 

 

Σχ. Ετ. 2017-2018

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου: 134932/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2893/Β/21-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας.  ΥΑ σε ΦΕΚ

Η εξεταστέα ύλη για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου:  134929/Δ2/9-8-2017 (ΦΕΚ 2892/Β/21-8-2017) του Υπουργείου Παιδείας.  ΥΑ σε ΦΕΚ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ:

 

 

 

 

Σχ. Ετ. 2016-2017

 

 

 • Οδηγίες για τη διδασκαλία της Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017.

 

 

 

 Πανελλαδικές εξετάσεις

Θέματα ΑΕΠΠ  Ημερήσιων ΓΕΛ: Θέματα 2017  – Απαντήσεις 1, Απαντήσεις 2, Απαντήσεις 3

Θέματα ΑΕΠΠ Εσπερινών ΓΕΛ:. Θέματα 2017.

 • ΑΕΠΠ 2017 Επαναλλητπικέςθ(Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ τάξης ημερησίου και Δ’ τάξης εσπερινού)
 • ΑΕΠΠ από εξωτερικό (Εισαγωγικών Εξετάσεων τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό)

Σχ. Ετ. 2015-2016

Νέος Νόμος 4327/2015 για ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

«Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».  82443/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 941/25-05-2015)

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» 82437/Δ2/22-05-2015 Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 941/25-05-2015)

Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΠΠ 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

 

 

 

 

 

 

Σχ. Ετ. 2014-2015

Αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015: 137852/Γ2 | 02-09-2014

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α ́και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β ́ 1938) με θέμα:«Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β ́ 1946) με θέμα:»Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015″

Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Πληροφορικής Α ́ τάξης Ημερησίου Γενικού και Α ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού 157161/Γ2 | 01-10-2014

Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015 
ΦΕΚ Β΄ 862/15-05-2015
 

 

Γ ΓΕΛ  «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)» 

Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΠΠ 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ)
Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

 

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος».

 

 

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

  Βιβλία ΑΕΠΠ

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3x20%) από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα.

Σύμφωνα με την 69066/Δ2/ 04-05-2015 η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

 

–Εφαρμογές Υπολογιστών (Ε.Υ.) –Πολυμέσα Δίκτυα (Π-Δ) –Εφαρμογές Λογισμικού (Ε.Λ.)

–Πολυμέσα Δίκτυα (Π-Δ)

–Εφαρμογές Υπολογιστών (Ε.Υ.)

–Εφαρμογές Λογισμικού (Ε.Λ.)  

 


 Β ΓΕΛ -  «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β' τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

   
 •  Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Πληροφορικής Α ́ τάξης Ημερησίου Γενικού και Α ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού 157161/Γ2 | 01-10-2014
 • Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (Β΄ 2660) διδακτέα – εξεταστέα ύλη  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ της Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου  171868/Γ2 | 22-10-2014
 • Διδακτέα - εξεταστέα ύλη Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β' τάξης Ημερ. ΓΕΛ & Γ' Εσπερ: ΓΕΛ 171867/Γ2 | 31-10-14
 • ΤΡΟΠΟΠ ΥΛΗΣ Β ΕΣΠ ΓΕΛ_2014_15 - Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (Β ́ 2660) με θέμα Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α ́ τάξης Ημερησίου
  Γενικού Λυκείου και των Α ́ και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-15:  Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2987/05-11-2014)
 • Οδηγίες Διδασκαλίας  184987/Δ2 | 14-11-2015 "Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης Η/Υ" Β' Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ
 • Βιβλίο Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ - Β' τάξη ΓΕΛ
 • Οδηγίες Αξιολόγησης 2014-11-25_190878-Δ2_ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A & Β ΓΕΛ 2014_15
 • Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις γίνονται σύμφωνα με την 190878/Δ225-11-2014 με 4 θέματα ως εξής: α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής, Σωστού -Λάθους, αντιστοίχισης) με τις οποίες ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση των βασικών εννοιών και συμπερασμάτων της θεωρίας ... β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας και …. γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών ... δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής του 

Τράπεζα θεμάτων - Θέματα για :
Γενικό Λύκειο Ημερήσιο  -  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των H/Y

Γενικό Λύκειο Eσπερινό  -

 

 


 

  Α ΓΕΛ - «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α' τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

 

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 68/2014  (ΦΕΚ 110/7-4-2014) που τροποποιεί το Π.Δ. 60/2006 για τα ΓΕΛ και σύμφωνα με την εγκύκλιο 53146 /Γ2/07-04-2014: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014» :

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Α’ ΕΠΑΛ, περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα:

α) δύο (2) θέματα θεωρίας,

β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων

Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την α ξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία προκύπτει κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2x25%).

   


 

 

Α ΓΕΛ - «Ερευνητική Εργασία» Α' & Β' τάξης ΓΕΛ 

 
Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικο
για περαιτέρω μελέτη:

Ιστολόγιο για τις ερευνητικές εργασίες  Μ. Μανικάρου

Ιστοσελίδα για τις ερευνητικές εργασίες Ι. Τζωρτζάκη

 

 

 


ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΛ - ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ


 

ΑΕΠΠ 2014-2015

Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015

ΑΕΠΠ 2013-2014

Δείτε τα θέματα σχ. ετ. 2013-2014, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων σχ. ετ. 2013-2014, από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, κάνοντας κλικ εδώ.

 

Οδηγίες για το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής" Σχολικού. Έτους 2013-2014 και τα υπόλοιπα μαθήματα Πληροφορικής Απόσπασμα για Πληροφορική από 139610/Γ2 01-10-2013 [139610/Γ2 01-10-2013]

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄Τάξης Ημερησίου και των Α΄και Β΄τάξεων εσπερινού ΓΕΛ σχ. έτ 2013-2014 [20895/Γ2|13-02-2014]

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 [20895/Γ2 13-02-2014]

Εξεταστέα ύλη για τη διδασκαλία μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Προσοχή! Σύμφωνα με την 139608/Γ2/ 01-10-2013 Για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και των μαθημάτων επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα - Δίκτυα και Εφαρμογές Λογισμικού ισχύει η με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82065/Γ2/17-06-2013 Υ.Α. (Β΄ 1544). Τα ανωτέρω μαθήματα διδάσκονται από έναν εκπαιδευτικό. Η με αρ. πρωτ. Γ2/4243/22-09-1999 καταργείται.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΓΕΛ: 115475/Γ2/21-08-2013Υ.Α. (Β΄ 2121)

2013-2014 Μαθήματα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 129534/Γ2 16-09-2013

2012-2013 Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής στο Λύκειο [115360/28-09-2012]

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2012-13 [115360/28-09-2012] 2012-2013

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης (Ολιγόλεπτα Τεστ & Ωριαίο Διαγώνισμα) στο Γενικό Λύκειο Εγκύκλιος 28747/Γ2/19-10-2012. Ισχύει το άρ. 7 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ A΄ 65) 2012-2013

Εξεταστέα Υλη ΑΕΠΠ