Διαδικτυακό Μετα-Aποθετήριο ΑΕΠ Πληροφορικής

 
Σύνδεση/ εγγραφή χρήστη

Αρχική Αναζήτηση ΑΕΠ Εισαγωγή ΑΕΠ Οδηγός Χρήσης Στατιστικά Αξιολόγηση Επικοινωνία

Καλώς ορίσατε

Το Διαδικτυακό μετά-Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) Πληροφορικής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα: Σχεδίαση και υλοποίηση Διαδικτυακού Αποθετηρίου Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής.

Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ), αποτελούν ψηφιακές μαθησιακές πηγές που προσφέρονται διαδικτυακά, αν και κάποιες φορές ενδέχεται να έχουν και έντυπη μορφή, διαθέσιμες ελεύθερα και ανοικτά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, ανεξάρτητους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, να μοιραστούν, να συνδυαστούν, να προσαρμοστούν και να επεκταθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας, της μάθησης και της έρευνας.

Το παρόν μετά-Αποθετήριο απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας Κοινότητα Μάθησης και Πρακτικής.

Σκοπός του παρόντος αποθετηρίου είναι, η καλύτερη υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, οι οποίοι με τη συμμετοχή και υποστήριξη τους μπορούν να το εμπλουτίσουν με τους Ανοικτούς Μαθησιακούς Πόρους (ΑΕΠ) τους οποίους θα καταχωρήσουν - προτείνουν επιλεγμένα στους συναδέλφους τους, καθιστώντας το ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για όλα τα μέλη της κοινότητας.

Η οργάνωση, η ταξινόμηση και ο διαμοιρασμός των ΑΕΠ γίνονται με κριτήριο την κατηγορία των ΑΕΠ, το είδος των ΑΕΠ, καθώς και το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιλογή των χαρακτηριστικών και των λειτουργίων του αποθετηρίου έγινε βάση βιβλιογραφικής επισκόπησης των δημοφιλέστερων αποθετηρίων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και μικρής πιλοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο το οποίο διερενούσε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με τα Διαδικτυακά αποθετήρια ΑΕΠ.


Αριθμός μοναδικών επισκεπτών: 3190
Αριθμός συνολικών επισκέψεων: 5746
  
Twitter

© Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 2017.

Design by Sam Dragos samdragos1984@yahoo.gr

Supervised by Dr. Spyridon Papadakis papspyr@gmail.com