Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Γούναρη & Αλ. Υψηλάντου 216

26222 Πάτρα

grafeiofa@dide.ach.sch.gr

τηλ. 2610314075 – 2610312239 (Προϊστάμενος)

Fax  2610310360

https://dide.ach.sch.gr/grfapatr