Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών

Υπάρχουν δύο Ε.Κ.Φ.Ε. στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.