Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης;

Αρμοδιότητα για την υπηρεσιακή κατάσταση (συνταξιοδοτικά θέματα και όχι μόνο) του υπαλλήλου έχει μόνο το γραφείο Δ.Ε. ή η Διεύθυνση όπου βρίσκεται ο υπηρεσιακός φάκελος του υπαλλήλου, δηλαδή της οργανικής θέσης.