Μηχανοργάνωση

Τα τηλέφωνα του τμήματος είναι:

2610243292, 2610243293, 2610243291, 2610243295

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

mgr@dide.ach.sch.gr