Κέντρο ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

Το γραφείο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Αχαΐας ξεκίνησε την λειτουργία του το 1993.

Ο σκοπός της λειτουργίας του είναι:

  • Η βοήθεια και υποστήριξη των καθηγητών Πληροφορικής στο έργο τους,
  • H τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας,
  • H διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων μικρής διάρκειας για τους καθηγητές Πληροφορικής.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΛΗ.ΝΕ.Τ στο http://plhnet.mysch.gr/

Για καταγραφή αιτημάτων : http://helpdesk.plhnet.mysch.gr