Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Δελτίο τύπου

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε), είναι κρατική δομή Δια βίου Εκπαίδευσης (Ν.3369/6-7-2005) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματά μας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Κ.Ε.Ε. συνιστά καινοτομία στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης και της ισότητας των ευκαιριών στη μάθηση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας (18 ετών και άνω) και στοχεύουν στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

 

 

Το Κ.Ε.Ε. προσφέρει ποικιλία εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων:

Δωρεάν Εκπαιδευτικά προγράμματα

 

  1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ( ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ)
  2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

 

Για την ένταξη των εκπαιδευόμενων στα τμήματα μάθησης προαπαιτείται:

 

  • συμπλήρωση αίτησης
  • φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του Νομού Αχαΐας, Πόντου & Καλαβρύτων , Πάτρα, καθώς και στην ιστοσελίδα : http://kee.ideke.edu.gr Τηλ.-Fax: 2610- 317236

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00-17:00.

file icon pdf Δελτίο τύπου

file icon doc αίτηση