ΥΠΔΒΜΘ – Ενημέρωση για Π.Σ.Δ. και παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές

Εγκύκλιοι του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

-Σύνδεση σχολικών μονάδων στο ΠΣΔ. file icon pdf PEKDE.pdf

-Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΠΣΔ μέσω των σχολείων τους file icon pdf DE.pdf