Πού θα μπορούσα να βρω πλήρη κατάλογο με τις περιοχές προτίμησης για τις αιτήσεις διορισμού;

Για τις αιτήσεις μόνιμου διορισμού, οι περιοχές προτίμησης στις οποίες προκύπτει κενό για διορισμό συμπεριλαμβάνονται κάθε φορά στην εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ και δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές.

Για τις αιτήσεις διορισμού αναπληρωτών (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) ή ωρομισθίων, οι περιοχές προτίμησης είναι όλες οι περιοχές τις χώρας και ανάλογα με τις επιλογές της εκάστοτε αίτησης καταρτίζονται πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο (http://eaitisi.sch.gr). Υπάρχει πλήρης περιγραφή της διαδικασίας στην κάθε φορά στην εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ.

Πλήρη κατάλογο περιοχών διορισμού μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ (http://www.ypepth.gr/el_ec_page2038.htm).