Ασύρματο σύστημα μετάδοσης δεδομένων (VBI)

file icon doc

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2012-13 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI:  file icon doc Εγκύκλιος    file icon doc Επισυναπτόμενο Εγκυκλίου

– Προγραμματισμός δοκιμαστικών εκπομπών σχολικού έτους 2012-2013 για τις Πανελλήνιες ΓΕΛ: file icon doc Εκπομπές

– Ενημερωτικό σημείωμα για τεχνική στήριξη της κάρτας BOCOM και του κλειδιού USB: file icon doc έγγραφο

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2010-11 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI: file icon doc έγγραφο

– Εγκύκλιος σχολ. έτους 2009 σχετικά με την λειτουργία του συστήματος VBI και την παραλαβή της νέας κάρτας BOCOM: file icon doc έγγραφο

 

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι συσκευές που αποτελούν το νέο σύστημα λήψης δεδομένων VBI καλύπτονται από εγγύηση που ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Την εγγύηση αυτή την παρέχει η εταιρεία ALTEC. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγονται οι επιδιορθώσεις – βελτιώσεις στο νέο σύστημα από εκπαιδευτικό ή ιδιώτη τεχνικό, διότι οι επεμβάσεις τρίτων ενδεχομένως θα θέσουν το συγκεκριμένο μηχάνημα εκτός εγγύησης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από επέμβαση για την επιδιόρθωση βλαβών, είτε στο νέο είτε στο παλαιό σύστημα, να προηγείται επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της εταιρείας ALTEC (τηλ. : 210-68.72.800). Αν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω τηλεφωνικών οδηγιών, ακολουθεί επί τόπου επίσκεψη εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέσα στις χρονικές προθεσμίες που αναφέρονται στη σύμβαση συντήρησης. Σημειώνουμε ότι για προβλήματα που το Γραφείο Υποστήριξης της εταιρείας ALTEC εκτιμά ότι αφορούν τον αποκωδικοποιητή MEDIACAST Ε1  ή τα κλειδιά USB, το Γραφείο Υποστήριξης μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική μονάδα να έρθει σε επικοινωνία απευθείας με την εταιρεία Unisystems (τηλ. : 211-99.97.626) ή,  εάν τα τυχόν προβλήματα αφορούν τον εναλλακτικό τρόπο μετάδοσης, το κέντρο υποστήριξης εναλλακτικού τρόπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  (τηλ. : 210-32.33.169, 210-34.42.016).

Για προβλήματα σχετικά με την λήψη τηλεοπτικού/δορυφορικού σήματοςι υπεύθυνοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εγκαταστάτη της δορυφορικής εγκατάστασης (πιάτου).

Υποστήριξη για απλά προβλήματα μπορεί να προσφέρει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας (2610465817 – 22)

Σε κάθε περίπτωση προβλήματος θα πρέπει να ενημερώνεται και ο υπεύθυνος VBI της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Αχαΐας (τηλ. επικ.: 2610465872).