Φ.Ε.Κ. 1085/2010

file icon pdf

file icon pdf Φ.Ε.Κ.1085/2010 – Υ.Α. Αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 “Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης.”