ΙΔΕΚΕ/ΚεΔΒΜαΠ – Πιστοποιητικά

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε τα πιστοποιητικα των προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων του ΚΕΕ Αχαϊας από τον 1ο όροφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας γραφείο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Ερμού 70, 26221 Πάτρα) από 14-11-2011 και ώρες 10:00- 13:00 καθημερινά.