Δ.Δ.Ε. – Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης

 

Θέμα : « Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τις αιτήσεις μετάθεσης»

ΣΧΕΤ. :  Η αρ. 128511/Δ2/08-11-2011 εγκύκλιος μεταθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ

Κατόπιν της  έκδοσης της εγκυκλίου μεταθέσεων 2011-2012 ενημερώνουμε / διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Οι αιτήσεις μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης θα υποβάλλονται  / αποστέλλονται από τους εκπαιδευτικούς στα κατά τόπους παραρτήματα εκπ/σης της Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας (πρώην γραφεία) στα οποία ανήκει το σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης, δηλ. όπως και τα προηγούμενα έτη.
  • Τελευταία ημέρα υποβολής Αίτησης Μετάθεσης, Βελτίωσης, Οριστικής τοποθέτησης είναι η 30η Νοεμβρίου.
  • Επειδή κάθε χρόνο διατυπώνονται παράπονα από εκπαιδευτικούς για έλλειψη πληροφόρησης ως προς τις προθεσμίες αιτήσεων μετάθεσης κ.τ.λ. παρακαλούμε να λάβουν γνώση των παραπάνω και του παρόντος εγγράφου συνολικά ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ των Σχολείων, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ (οι υπηρετούντες) ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (οι μακροχρόνια απόντες), όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ οι προσωρινά τοποθετημένοι, οι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ/Υπηρεσίες και οι σε μακροχρόνιες άδειες.

Σχετική δημοσίευση εδώ.

Δ.Δ.Ε. – Κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Γραφείων Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής.

Σχετ.:      Ν. 4027/2011 (Φ.Ε.Κ. 233/τ.Α΄/04-11-2011) και συγκεκριμένα το άρθρο 32

                Φ350/63128632/Δ1/9-11-11 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ

Μετά την ψήφιση και δημοσίευση των παραπάνω σχετικών, τα Γραφεία Δ.Ε., Ε.Ε. και Φυσικής Αγωγής των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών) καταργούνται και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων  ανατίθενται στους Διευθυντές Δ.Ε.

Ωστόσο, μέχρι τη λύση των μισθώσεων για τη στέγαση των Γραφείων και τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού στη Διεύθυνση Δ.Ε. (που προβλέπεται μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.), το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις.

 Τα πρώην Γραφεία θα λειτουργούν ως παραρτήματα της Διεύθυνσης Δ.Ε.

Η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και των πολιτών θα γίνεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε. και μέσω των παραρτημάτων της, τα οποία θα διεκπεραιώνουν υποθέσεις των σχολείων αρμοδιότητας των πρώην γραφείων.

Ως εκ τούτου, μέχρι νεωτέρας, υποθέσεις εκπαιδευτικών που άπτονται των υπηρεσιακών τους μεταβολών (υποβολή αιτήσεων μετάθεσης, έκδοση αδειών, έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών κλπ.) θα διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω των παραρτημάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου φυλάσσονται τα κάθε μορφής αρχεία και οι υπηρεσιακοί φάκελοι του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

file icon doc έγγραφο

ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. 2011-12

file icon doc

file icon doc εγκύκλιος

Έντυπα αιτήσεων: 

file icon doc έντυπο αίτησης file icon doc έντυπο αίτησης για ΣΜΕΑΕ file icon doc έντυπο αίτησης για αμοιβαία μετάθεση file icon doc έντυπο αίτηση για ΚΕΔΔΥ


file icon pdf εγκύκλιος – μειονοτικά σχολεία file icon doc αίτηση για μειονοτικά σχολεία file icon xls αίτηση – πίνακας για μειονοτικά