ΥΠΔΒΜΘ – Διευκρινίσεις για τις Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης τους σχ. έτους 2011-12

file icon doc

file icon doc έγγραφο

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών  που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας της οργανικής τους θέσης  που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ.50/96). 

Π.χ.: Συνάδελφος που κρίθηκε υπεράριθμος και τοποθετήθηκε οργανικά το καλοκαίρι  του 2011, αν είχε υπηρετήσει την προηγουμένη οργανική του θέση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης βελτίωσης ή/και μετάθεσης.

Προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις: