Ν.3205 “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου…”

file icon pdf Νόμος 3205 “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου…”

file icon pdf Εγκύκλιος  – ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».