Ξεκίνησε η ενισχυτική διδασκαλία για την σχολική χρονιά 2011-12;

file icon doc

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την συνημμένη Υ.Α. παρ. 6 “Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποιείται σε κάθε Γυμνάσιο   με Απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης…” και σύμφωνα με την παρ. 7 “Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν Μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.”

file icon doc απόφαση λειτουργίας  file icon doc απόφαση έναρξης