Ε.Α.Π. – Δελτίο τύπου

file icon doc

 

«Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο Μη Τυπικών Δεξιοτήτων »

Στο πλαίσιο του έργου «VAB»

Ένα νέο παιδαγωγικό εργαλείο που υλοποιείται σ’ ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προτείνει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στην εκπαιδευτική κοινότητα, επιτρέποντας σε καθηγητές πανεπιστημίου την αξιολόγηση των φοιτητών τους για ικανότητες που αυτοί έχουν αποκτήσει εκτός Πανεπιστημίου, μέσω άτυπης ή μη τυπικής μάθησης. Πρόκειται για το Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο Μη Τυπικών Δεξιοτήτων που υλοποιείται στα πλαίσια του έργου VAB (VAluing experience Beyond the University).

Το έργο VAB συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Lifelong Learning, υπο-πρόγραμμα του «Leonardo da Vinci». Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρε ς(Γαλλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβενία) και είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Evry Val d’Essonne και του φορέα iriv conseil. Την Ελλάδα στο έργο VAB, εκπροσωπεί το ΕΑΠ, με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) (eeyem.eap.gr), το οποίο διευθύνει ο Επίκουρος Καθηγητής Αχιλλέας Καμέας.

Στα πλαίσια του έργου το ΕΕΥΕΜ θα διοργανώσει στις αρχές του Δεκεμβρίου συναντήσεις διαβούλευσης με φορείς εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού, με αντιπροσώπους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ), αντιπροσώπους φοιτητών, με εργασιακούς συμβούλους, αντιπροσώπους των αντίστοιχων Υπουργείων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), με κέντρα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Οι διαβουλεύσεις θα έχουν στόχο την αλληλοενημέρωση των φορέων για τις τρέχουσες εξελίξεις, για το ίδιο το εργαλείο και τις μελλοντικές δυνατότητες χρησιμοποίησης του, καθώς και τρόπους πιστοποίησης των μη τυπικών δεξιοτήτων των φοιτητών.

Ο επίσημος διαδικτυακός ιστότοπος του έργου βρίσκεται στη διεύθυνση www.vab-univ.eu μέσα από την οποία είναι διαθέσιμο το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο. Η κοινοπραξία του έργου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο ΕΕΥΕΜ με την κα Κωνσταντίνα Πολυμεροπούλου (E-mail: kopo@ecomet.eap.gr).

file icon doc Δελτίο τύπου