ΥπΔΒΜΘ – Ενημέρωση σχετικά με την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Παιδιού

file icon doc

 

                 Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, κατόπιν επανειλημμένων επαφών με παιδιά, κυρίως με εφήβους, έχει διαπιστώσει ότι πολλά εξ αυτών γίνονται θύματα σοβαρών παραβιάσεων δικαιωμάτων τους στην οικογένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό τους περιβάλλον ή στο διαδίκτυο, ιδίως σχετικά με την εκδήλωση διαφόρων μορφών βίας, παραμέλησης ή κακομεταχείρισης, μη γνωρίζοντας πώς να αντιδράσουν. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα www.0-18.gr/rotao στο ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά κατά το τρέχον σχολικό έτος.

               Μέσω αυτής, οι ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις για τον προτεινόμενο τρόπο χειρισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις προβλέψεις της λοιπής νομοθεσίας, αλλά και τις υπάρχουσες δομές, υπηρεσίες και πρακτικές. Τις απαντήσεις θα δίνουν επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη ειδικευμένοι σε θέματα προάσπισης Δικαιωμάτων του Παιδιού. Επιλεγμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, χωρίς παράθεση στοιχείων των προσώπων που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, θα παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες, για να διευκολύνουν τους ανηλίκους στην κατανόηση των δικαιωμάτων και των τρόπων προάσπισής τους. Όταν είναι αναγκαίο να παρέμβει ο Συνήγορος για να προστατευθούν τα δικαιώματα των ανηλίκων, θα τους ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής έγγραφης αναφοράς, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες διαμεσολάβησης.

file icon doc έγγραφο

ΥΠΔΒΜΘ – 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

file icon doc

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος (Ε.Γ.Β.Ε.) διοργανώνει το 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2012, στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Γ΄ Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου).

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στο συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.egve.gr.

file icon doc έγγραφο

Δήμος Πατρέων – Ιστότοποι προγραμμάτων διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πατρέων

file icon doc

 

Θέμα: Ιστότοποι προγραμμάτων διαχείρισης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Πατρέων

            Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας  για θέματα οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής –Κοινότητας, σας αποστέλλουμε ηέκτρονικά τις διευθύνσεις μέσω των οποίων συνδέεστε στο πρόγραμμα διαχείρισης.    

Καλά είναι να χρησιμοποιείτε το mozilla firefox ή το Ghrome

file icon doc έγγραφο

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΔΕΛΤΙΟ – ΤΥΠΟΥ

file icon doc

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.       Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου  2012 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.

2.      Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου  2012 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ)  Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

3.      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20 Φεβρουαρίου έως  και 2 Μαρτίου 2012.

4.      Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

5.      Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ : www.kpg.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

file icon doc ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   file icon doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Περισσότερα

Δελτίο τύπου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2012

file icon doc

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου  2012

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου έως & Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών:

 • Αγγλικής,
 • Γαλλικής,
 • Γερμανικής,
 • Ιταλικής
 • Ισπανικής
 • Τουρκικής

για τα επίπεδα :

 • Α στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική
  • Ιταλική.
 • Β στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική,
  • Ιταλική,
  • Ισπανική
  • Τουρκική
 • Γ1 στις γλώσσες
  • Αγγλική,
  • Γαλλική,
  • Γερμανική,
  • Ιταλική
  • Ισπανική.

Οι σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του ΚΠγ (www.kpg.minedu.gov.gr) και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας .

file icon doc Δελτίο τύπου  file icon doc Y.Aπόφαση