ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. / Κενές οργανικές θέσεις

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: «Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχολικού έτους 2012-2013»
file icon xls πίνακας κενών ανακοινοποίηση