Ανακοίνωση πίνακα αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας

 

Επισυνάπτεται πίνακας αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας.

Παρακαλούμε, να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι / ενδιαφερόμενοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία)  όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Μετατεθέντες 2012 μέχρι την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των μεταθέσεων 2012 απεικονίζονται με τα στοιχεία της οργανικής / προσωρινής τους θέσης πριν την μετάθεση.

file icon xls πίνακας