Δ.Δ.Ε. – ΚπΓ/Παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά περιόδου Νοεμβρίου 2011

 

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠγ Νοεμβρίου 2011 ΠΑΡΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΕΡΜΟΥ 70, 2ος όροφος, κα Σουλιώτη) ΜΕ ΕΠΙΔΕΙΞΗ:

  • ταυτότητας των ενδιαφερόμενων ή
  • των νόμιμων κηδεμόνων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή
  • με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής