ΥΠΔΒΜΘ – Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς

file icon pdf

Θέμα: “Κριτήρια  και διαδικασία  απόδοσης  δεύτερης  ειδικότητας  σε  εκπαιδευτικούς  της  πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

file icon pdf εγκύκλιος