ΠΥΣΔΕ – Ανακοινοποίηση πινάκων Υπεραριθμιών & Οργανικών Κενών

file icon doc

Δεν αφορά τα: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ – ΣΜΕΑΕ – ΜΟΥΣΙΚΟ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία Ν. Αχαΐας

Ανακοινοποιούνται πίνακες υπεραριθμιών και οργανικών κενών διδακτικού προσωπικού για τις περιοχές Α, Β Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

1.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ12 στο ΓΕΛ Δεμενίκων.

2.      Προστίθεται ένα (01) κενό επί θητεία κλάδου ΠΕ19 στο 6Ο Γυμνάσιο Πατρών

3.       Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής) στο 3Ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ.

4.      Τροποποιείται το κενό στο ΓΕΛ Διακοπτού στον κλάδο ΠΕ04.02. Διαγράφεται ο χαρακτηρισμός ΘΗΤΕΙΑ (ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ).

5.      Διαγράφεται το κενό κλάδου ΠΕ06 στο 2Ο ΕΠΑΛ Αιγίου.

6.      Διαγράφεται η υπεραριθμία κλάδου ΤΕ01.26 στη 2η ΕΠΑΣ Πατρών.

7.      Προστίθενται δύο υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ12-17 (Ηλεκτρονικοί) στην 2η ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

file icon doc Διαβιβαστικό

Πίνακας Α΄περιοχής – ανακοινοποίηση  Πίνακας Β’ περιοχής – ανακοινοποίηση

Πίνακας τεχνικών ειδικοτήτων Α’ περιοχής

προηγούμενη ανάρτηση

Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με συνταξιοδοτικά

file icon doc

 

Σας ενημερώνουμε πως σε ότι αφορά τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ισχύουν οι Ν.4072/2012 (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β), Ν. 3687/2008 (αρθ. 4) και Ν.3528/2007 (αρθ. 147,148).

Κατόπιν αυτών, είναι δυνατή η υποβολή 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 1ης αίτησης, η οποία έχει υποβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η σχετική νομοθεσία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (Άλλα θέματα > Νομοθεσία > Συνταξιοδοτικά).

file icon doc έγγραφο