Ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με συνταξιοδοτικά

 

Σας ενημερώνουμε πως σε ότι αφορά τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ισχύουν οι Ν.4072/2012 (άρθ. 329, παρ. 6, εδαφ. β), Ν. 3687/2008 (αρθ. 4) και Ν.3528/2007 (αρθ. 147,148).

Κατόπιν αυτών, είναι δυνατή η υποβολή 2ης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της 1ης αίτησης, η οποία έχει υποβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η σχετική νομοθεσία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (Άλλα θέματα > Νομοθεσία > Συνταξιοδοτικά).

file icon doc έγγραφο