ΠΥΣΔΕ – Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

 

Ανακοινώνονται πίνακες με τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των εκπαιδευτικών που εκρίθησαν υπεράριθμοι από το ΠΥΣΔΕ.

Οι τοποθετήσεις έγιναν με βάση τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και την μοριοδότηση τους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

Οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο στην Διεύθυνση Δ.Ε.   (Ερμού 70) είτε με fax στο 2610243104 (να γίνεται οπωσδήποτε επιβεβαίωση σε αυτή την περίπτωση).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ενστάσεων είναι η 13/06/2012 και ώρα 11:00 π.μ.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας