ΥπΔΒΜΘ – Αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.