ΠΥΣΔΕ – Πίνακας αιτήσεων και κατάσταση μορίων

file icon xls

 

Θέμα:”Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπ/ικών Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας  +  Αναλυτική κατάσταση μορίων μετατεθέντων εκπ/κών στο ΠΥΣΔΕ Ν. ΑΧΑΪΑΣ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ”

α) Ανακοινοποίηση του πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας  (Έχουν αφαιρεθεί οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν  καθώς και οι εκπ/κοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις λόγω υπεραριθμίας) .

file icon xls πίνακας

β) Πίνακας αναλυτικής μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.

file icon xls πίνακας

Παρακαλούμε, να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι / ενδιαφερόμενοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία) ή τη Δ/νση όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/06.

ΥΠΔΒΜΘ – Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.ΜΕ.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013

file icon pdf

Θέμα: “Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013”

file icon pdf απόφαση  file icon doc αίτηση