ΠΥΣΔΕ – Ανακοινοποίηση Οργανικών – Προσωρινών Κενών

 

Ανακοινοποιούνται τους πίνακες οργανικών – προσωρινών κενών για τις περιοχές Α’, Β’, Δ’ Αχαΐας.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι παρακάτω :

Α’ Αχαΐας

 1. Το οργανικό κενό κλάδου ΠΕ04.04 στο 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ δεν είναι ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ.
 2. Στα προσωρινά κενά κλάδου ΠΕ07 στο 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ αφαιρείται η σήμανση του αστερίσκου.
 3. Το Προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ09 στο 13ο ΓΕΛ μετατρέπεται σε ΟΡΓΑΝΙΚΟ.
 4. Στο κενό του 10ου ΓΕΛ κλάδου ΠΕ09 αφαιρείται η σήμανση του αστερίσκου.
 5. Προστίθεται ένα επιπλέον προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ12-14-17 στο 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ.
 6. Προστίθεται ένα επιπλέον προσωρινό κενό κλάδου ΠΕ18.02-18.03-ΠΕ18.40 στο 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ.

Β’ Αχαΐας

 1. Μετατροπή του προσωρινού κενού κλάδου ΠΕ04.04 στο 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ σε ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ.
 2. Προσθήκη ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ κενού κλάδου ΠΕ04.04 στο Γυμνάσιο Ακράτας.
 3. Αντικαταστάθηκαν και τα (03) τρία προσωρινά κενά με αστερίσκο κλάδου ΠΕ09 και έγιναν προσωρινά στα σχολεία ΓΕΛ ΑΚΡΑΤΑΣ, ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ.
 4. Τα προσωρινά κενά κλάδου ΠΕ11 από ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ μέχρι και 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ (όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα) μετατρέπονται από κανονικά σε σήμανση αστερίσκου.
 5. Αφαιρείται ο αστερίσκος από τα προσωρινά κενά κλάδου ΠΕ13 στο 3Ο και 4Ο Γυμνάσιο Αιγίου

Δ’ Αχαΐας

 1. Αντικαταστάθηκαν τα (03) τρία προσωρινά κενά με αστερίσκο κλάδου ΠΕ09 στο ΓΕΛ, Γυμνάσιο, ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας και έγιναν προσωρινά στα σχολεία ΓΕΛ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ, ΓΕΛ ΛΟΥΣΙΚΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΟΛΟΥ. 

ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Α   2η ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Β

ανακοινοποίηση πίνακα περιοχής Δ

ανακοινοποίηση πίνακα ΠΕ-12-14-17-18 περιοχής Α

προηγούμενη ανάρτηση

 

Ενημέρωση για την διαδικασία αιτήσεων παραίτησης

 

Θέμα: « Ενημέρωση για την διαδικασία αιτήσεων παραίτησης »

Ενημερώνουμε τους καθηγητές αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους ότι:

α) η επεξεργασία (ηλεκτρονική καταχώρηση στην εφαρμογή Γ.Λ.Κ.) θα γίνεται τηρώντας αυστηρά τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων που υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε.,

β) θα προηγηθούν όσοι υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση, βάσει των αρθρ. 148 του Ν.3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας),

γ) όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Δ.Δ.Ε. (Ερμού 70, Πάτρα) και η υπηρεσία θα μεριμνήσει αρμοδίως για την μεταφορά του υπηρεσιακού φακέλου από τα παραρτήματα (πρώην γραφεία),

δ) καθημερινά θα ανακοινώνεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. (https://www.dide.ach.sch.gr) ο αριθμός πρωτοκόλλου στον οποίο έχει φτάσει η επεξεργασία,

ε)  η λίστα δικαιολογητικών που έχει σταλεί είναι ενδεικτική και κατά την διάρκεια επεξεργασίας του υπηρεσιακού φακέλου, μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης, υπάρχει περίπτωση να αναζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά (π.χ. σχετικά με πιθανή προϋπηρεσία),

στ) με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι καθηγητές ότι μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν έχουν λόγο να προσέρχονται στην Δ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η διαδικασία καταχώρησης και να καθυστερεί η επεξεργασία των αιτήσεών τους, παρά μόνο εφόσον ενημερωθούν ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής τους ή αν τους ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξη για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.-