Ενημέρωση για την διαδικασία αιτήσεων παραίτησης

 

Θέμα: « Ενημέρωση για την διαδικασία αιτήσεων παραίτησης »

Ενημερώνουμε τους καθηγητές αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους ότι:

α) η επεξεργασία (ηλεκτρονική καταχώρηση στην εφαρμογή Γ.Λ.Κ.) θα γίνεται τηρώντας αυστηρά τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων που υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε.,

β) θα προηγηθούν όσοι υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση, βάσει των αρθρ. 148 του Ν.3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας),

γ) όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Δ.Δ.Ε. (Ερμού 70, Πάτρα) και η υπηρεσία θα μεριμνήσει αρμοδίως για την μεταφορά του υπηρεσιακού φακέλου από τα παραρτήματα (πρώην γραφεία),

δ) καθημερινά θα ανακοινώνεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. (https://www.dide.ach.sch.gr) ο αριθμός πρωτοκόλλου στον οποίο έχει φτάσει η επεξεργασία,

ε)  η λίστα δικαιολογητικών που έχει σταλεί είναι ενδεικτική και κατά την διάρκεια επεξεργασίας του υπηρεσιακού φακέλου, μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης, υπάρχει περίπτωση να αναζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά (π.χ. σχετικά με πιθανή προϋπηρεσία),

στ) με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι καθηγητές ότι μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν έχουν λόγο να προσέρχονται στην Δ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η διαδικασία καταχώρησης και να καθυστερεί η επεξεργασία των αιτήσεών τους, παρά μόνο εφόσον ενημερωθούν ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής τους ή αν τους ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξη για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.-