Ενημέρωση για την διαδικασία αιτήσεων παραίτησης

 

Θέμα: « Ενημέρωση για την διαδικασία αιτήσεων παραίτησης »

Ενημερώνουμε τους καθηγητές αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1η Ιουλίου τρέχοντος έτους ότι:

α) η επεξεργασία (ηλεκτρονική καταχώρηση στην εφαρμογή Γ.Λ.Κ.) θα γίνεται τηρώντας αυστηρά τον αριθμό πρωτοκόλλου των αιτήσεων που υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε.,

β) θα προηγηθούν όσοι υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση, βάσει των αρθρ. 148 του Ν.3528/2007 (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας),

γ) όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην Δ.Δ.Ε. (Ερμού 70, Πάτρα) και η υπηρεσία θα μεριμνήσει αρμοδίως για την μεταφορά του υπηρεσιακού φακέλου από τα παραρτήματα (πρώην γραφεία),

δ) καθημερινά θα ανακοινώνεται στην κεντρική ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. (https://www.dide.ach.sch.gr) ο αριθμός πρωτοκόλλου στον οποίο έχει φτάσει η επεξεργασία,

ε)  η λίστα δικαιολογητικών που έχει σταλεί είναι ενδεικτική και κατά την διάρκεια επεξεργασίας του υπηρεσιακού φακέλου, μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης, υπάρχει περίπτωση να αναζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά (π.χ. σχετικά με πιθανή προϋπηρεσία),

στ) με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι καθηγητές ότι μετά την υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν έχουν λόγο να προσέρχονται στην Δ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η διαδικασία καταχώρησης και να καθυστερεί η επεξεργασία των αιτήσεών τους, παρά μόνο εφόσον ενημερωθούν ότι έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησής τους ή αν τους ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υποστήριξη για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.-

ΠΥΣΔΕ – Αιτήσεις για Οριστικές – Προσωρινές Τοποθετήσεις

file icon doc

Κοινοποιούνται τα παρακάτω :

  • Πίνακες με τα οργανικά και προσωρινά κενά (κατά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή)
  • Αίτηση – Δήλωση προτίμησης σχολείων
  • Ενοποιημένο πίνακα μοριοδότησης ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπαιδευτικών Δ.Ε. (περιλαμβάνονται και οι μετατεθέντες)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ως εξής:

  • Για τους εκπαιδευτικούς που είτε βρίσκονται στην διάθεση ΠΥΣΔΕ, είτε ζητούν βελτίωση, είτε πήραν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή εντός του ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά στα σχολεία που είναι τοποθετημένοι είτε οργανικά είτε προσωρινά (και όχι σε αυτά που τυχόν έχουν αποσπαστεί/διατεθεί).
  • Για τους εκπαιδευτικούς που πήραν μετάθεση από περιοχές εκτός ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένοι στο Εξωτερικό, στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας (Ερμού 70) είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (pysde@dide.ach.sch.gr) είτε με FAX στο 2610243104 (με FAX και με email θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2610243283).

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15/06/2012 ημέρα Παρασκευή έως και 21/06/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Λόγω των εθνικών εκλογών και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις η Διεύθυνση θα δέχεται αιτήσεις εκπαιδευτικών μόνο για τις ημέρες Παρασκευή 15/6 και Δευτέρα 18/6.

Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας και οπωσδήποτε το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22/06 και ώρα 10:00 π.μ. οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διαβιβάσει τις αιτήσεις στην Διεύθυνση Δ.Ε. (Ερμού 70). 

file icon doc έγγραφο  file icon doc αίτηση-έντυπο  file icon xls ενοποιημένος πίνακας μοριοδότησης

 

πίνακας κενών Α περιοχής    πίνακας κενών Β περιοχής ( ανακοινοποίηση)

πίνακας κενών Γ περιοχής   πίνακας κενών Δ περιοχής

 

πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Α περιοχής   πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Β περιοχής

πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Γ περιοχής  πίνακας κενών ΠΕ-12-14-17-18 Δ περιοχής

ΠΥΣΔΕ – Πίνακας αιτήσεων και κατάσταση μορίων

file icon xls

 

Θέμα:”Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ εκπ/ικών Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας  +  Αναλυτική κατάσταση μορίων μετατεθέντων εκπ/κών στο ΠΥΣΔΕ Ν. ΑΧΑΪΑΣ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ”

α) Ανακοινοποίηση του πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2011-2012 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας  (Έχουν αφαιρεθεί οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν  καθώς και οι εκπ/κοί που τοποθετήθηκαν σε οργανικές θέσεις λόγω υπεραριθμίας) .

file icon xls πίνακας

β) Πίνακας αναλυτικής μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.

file icon xls πίνακας

Παρακαλούμε, να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι / ενδιαφερόμενοι.

Για οποιοδήποτε ζήτημα επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τα κατά τόπους παραρτήματα της Δ/νσης (πρώην Γραφεία) ή τη Δ/νση όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/06.

ΥΠΔΒΜΘ – Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.ΜΕ.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013

file icon pdf

Θέμα: “Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2012-2013 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013”

file icon pdf απόφαση  file icon doc αίτηση

ΥπΔΒΜΘ – Αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.

ΥΠΔΒΜΘ – Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑΕ

file icon doc

 

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2012-2013»

ΠΥΣΔΕ – Τοποθέτηση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

file icon doc

 

Ανακοινώνονται πίνακες με τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των εκπαιδευτικών που εκρίθησαν υπεράριθμοι από το ΠΥΣΔΕ.

Οι τοποθετήσεις έγιναν με βάση τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και την μοριοδότηση τους.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπογράφως τους εν λόγω εκπαιδευτικούς.

Οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο στην Διεύθυνση Δ.Ε.   (Ερμού 70) είτε με fax στο 2610243104 (να γίνεται οπωσδήποτε επιβεβαίωση σε αυτή την περίπτωση).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ενστάσεων είναι η 13/06/2012 και ώρα 11:00 π.μ.

file icon doc Διαβιβαστικό  file icon xls πίνακας