Προγράμματα ΙΔΕΚΕ και ΚΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά του προγράμματος ΗΡΩΝ και του ΚΕΕ θα μπορείτε να τα παραλαμβάνεται από 01-09-2012 από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441 Πάτρα τηλ. 2610462086

ΥΠΑΙΘΠΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2012-2013

file icon pdf

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                          Πάτρα,      07/08/2012

        Από την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας και σύμφωνα με τη με αρ. 91287/Γ6/7-8-2012 (AΔΑ:Β4ΓΩ9-5ΦΒ) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δ/νση Ειδικής Αγωγής ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του ΕΕΠ και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 του ΕΒΠ, προκειμένου να στελεχωθούν οι ΣΜΕΑΕ και τα  ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2012-2013, και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ,  μπορούν να  υποβάλουν σχετική αίτηση από 8 Αυγούστου μέχρι και 17 Αυγούστου 2012 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Δυτ. Ελλάδας, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά, και μέχρι το τέλος της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας, στα Γραφεία της Υπηρεσίας που βρίσκονται στην Πάτρα και στην οδό Ακτή Δυμαίων 25Α , 1ος όροφος (πάνω από το Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας). Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – νόμιμα θεωρημένα και επικυρωμένα – ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο, τη 17η Αυγούστου 2012, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – Ακτή Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου, ΤΚ 26222, ΠΑΤΡΑ». Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν για την έγκαιρη αποστολή των αιτήσεών τους, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 2610- 362400, 2610-362402, 2610-362417 (Υπεύθυνη: κα Τόλια Κυριακή) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Δυτ. Ελλάδας (pdede@sch.gr).

file icon pdf εγκύκλιος  file icon doc έντυπο-αίτηση ΕΒΠ  file icon doc έντυπο-αίτηση ΕΕΠ

ΥΠΑΙΘΠΑ – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2012-13

file icon doc

file icon doc Διαβιβαστικό

ΑΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ  Ακαδημία Αθηνών  ΑΔΙΠ   Αρμενικός Ε.Σ.   Μητροπόλεις  ΕΟΠΠΕΠ  ΓΓΔΒΜ

ΙΕΠ  ΙΤΥΕ  ΚΕΓ  Μουσικά σχολεία  Περ/κές Δ/νσεις & Δ.Δ.Ε.  Π.Ε. σε ΑΕΙ  Π.Ε. σε Ακαδημία Αθηνών

Π.Ε. σε Δ/νσεις  Π.Ε. σε Περ/κές Δ/νσεις  Σιβιτανίδειος  καλλιτεχνικά σχολεία

απόφαση ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ΚΕΔΔΥ Π.Ε.Κ.  ΣΜΕΑΕ  ΔΙΕΚ

πίνακας αποσπάσεων κατά προτεραιότητα πίνακας άνευ προτεραιότητας