Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

file icon doc

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ για το σχολικό έτος 2012-13

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το σχολικό έτος 2012-13 να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης. Η αίτηση τοποθέτησης επισυνάπτεται.

Οι αιτήσεις θα γίνουν στην Διεύθυνση ΔΕ Ν. Αχαΐας από την 23/8/2012 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 29/8/2012 ημέρα Τετάρτη.

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία.

Αιτήσεις που δε θα είναι σύμφωνες με το έντυπο δε θα ληφθούν υπόψη.

            Οι ενδιαφερόμενοι για τοποθέτηση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

  1. Οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και οι τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ θα γίνουν με μοριοδότηση κριτηρίων, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 56020/Δ1/17-5-2012 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΑΙ.Θ.Π.Α.
  2. Η αίτηση θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τους λόγους που επικαλούνται :
    • Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
    • Πιστοποιητικό Συνυπηρέτησης

file icon doc 120822_DIAVIVASTIKO_GIA_TOPOTHETHSH_APO_ALLO_PYSDE_2012.doc

file icon doc 120822_AITHSH_TOPOTHETHSHS_ALLO_PYSDE_2012.doc