ΠΥΣΔΕ – Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες Υπευθύνων Τομέων

file icon doc

 

Θέμα: « Koινοποίηση Προσωρινών Αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών  Ν. Αχαΐας  »

Μετά την αριθμ. 26/30-08-2012 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αχαίας, σας κοινοποιούμε:

Τους Προσωρινούς Αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών  Ν. Αχαΐας, με τις αξιολογικές μονάδες συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο.

Οι εγγεγραμμένοι στους παρακάτω πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίησή τους (καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων: Τρίτη  04-09-2012 και ώρα 12:00).

Η ένσταση υποβάλλεται :

α) αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας (Ερμού 70 , Πάτρα )

β) διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX  (2610-243104) και εν συνεχεία ταχυδρομικώς στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δ.Ε. Ν. Αχαΐας  (Ερμού 70, Τ.Κ. 262 21 Πάτρα).

file icon doc Διαβιβαστικό προσωρινός πίνακας μορίων