Πιστοποιητικά ΚΠγ Μαΐου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε από σήμερα 02-09-2012 να παραλαμβάνετε τα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Μαΐου 2012, από το Γραφείο της Δ.Δ.Ε Αχαΐας Ερμού 70, αυτοπροσώπως ή ως νόμιμος κηδεμόνας ή με εξουσιοδοτημένη υπεύθυνη δήλωση (Με το γνήσιο της υπογραφής).