Σχολή Γονέων στο Νομό Αχαΐας

Οι Σχολές Γονέων (πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας)
θα υλοποιήσουν επτά (δωρεάν) προγράμματα σχετικά με την συμβουλευτική γονέων στο νομό Αχαΐας.
Ο απαραίτητος αριθμός των αιτήσεων για να συμπληρωθεί τμήμα είναι 18-20 γονείς.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, σύλλογοι γονέων, διευθυντές σχολείων μπορούν να απευθυνθούν
στην Υπεύθυνη Σχολών Γονέων του Ν.Αχαΐας κ. Καούρη Χριστίνα, στο 6942271599,
(τηλ. Fax. 2610-462086).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΑΙΤΗΣΗ