Υ.Α. που αφορά στην άρση της επίταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΟ