Διευκρίνιση για τον υπολογισμό μορίων εκπαιδευτικών που θα υποβάλλουν αίτηση μετάταξης

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που ενδιαφέρονται για τις μετατάξεις στην Π/θμια Εκπαίδευση και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ, ότι τα μόρια (συνολικής υπηρεσίας και δυσμενών συνθηκών) όσων έκαναν αίτηση για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση ή μετάταξη στην Π/θμια (σύμφωνα με την εγκύκλιο 20-03-2013) κατά το σχολικό έτος 2012-2013, είναι αυτά που αναγράφονται στην αίτηση την οποία παρέλαβαν ενυπόγραφα και δεν χρειάζεται να απευθύνονται στην Δ.Δ.Ε Αχαΐας για τον υπολογισμό τους.

Διευκρίνιση απόφασης για ταυτοπροσωπία σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης

Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β’) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15.00.