Επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τη ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

EΓΓΡΑΦΟ 1

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί , προκειμένου να μπορέσει η ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ να διεκπεραιώσει   τον τεράστιο όγκο δουλειάς, να επισκέπτονται  ή να τηλεφωνούν σε οποιοδήποτε τμήμα της ΔΔΕ , από 13.00-15.00 καθημερινά, εκτός από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου, η οποία  θα λειτουργεί   από τις 07.30 -15.30. Για συνάντηση  με την κ. Διευθύντρια,  μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία της.

Επισημαίνουμε τα εξής:

  • Οι εκπαιδευτικοί  να διαβιβάζουν τα αιτήματά τους στη Διεύθυνση, ( πλην των αιτήσεων για συνταξιοδότηση ),  μέσω των Διευθυντών των Σχολικών μονάδων .
  • Οι Διευθυντές θα πρέπει να μεταφέρουν στη Διεύθυνση συνολικά τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, ώστε να μη γίνονται πολλά τηλεφωνήματα , τα οποία δυσχεραίνουν το ήδη  δύσκολο έργο της.
  • Για θέματα αναθέσεων μαθημάτων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής του Σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων .

 

 Να ενημερωθούν  ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.