Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων (ΠΕ05,ΠΕ07)

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ05-ΠΕ07. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση/ανακοίνωση

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ