Παράταση υποβολής δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της προηγούμενης εβδομάδας, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων σχολείων λειτουργικά υπεραρίθμων έως σήμερα 23-09-2013 και ώρα 15:00

(ειδικότητες ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ06-ΠΕ09-ΠΕ10-ΠΕ11-ΠΕ13-ΠΕ15-ΠΕ16)