Οριστικοποίηση Προσωρινών Πινάκων υποψηφίων Υπευθ. Τομέα Πολιτιστικών – Πρόσκληση για Συνέντευξη

Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Υπευθύνων Τομέων

Οριστικοποιημένοι Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων