Διευκρίνιση για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ 18.33-Βρεφονηπιοκόμων

Σε απάντηση των ερωτημάτων τα οποία έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.8/2013 Υ.Α. και όσον αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ειδικότητα ΠΕ18.33-Βρεφονηπιοκόμων, σας ενημερώνουμε ότι για τους εκπαιδευτικούς της εν λόγω ειδικότητας οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ και ΤΕ ταυτόχρονα, θα υποβληθεί μία (1) αίτηση.  

Από τη Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ