Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με την αριθμ. 17669/Γ7/7-2-2014 Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 (χωρίς καμία παράταση λόγω επικείμενων προσλήψεων)

 

Για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ       

Για την Αίτηση/Δήλωση Υποψηφίων πατήστε εδώ

Για τον πίνακα θέσεων ανά Δ/μια Εκπαίδευση πατήστε εδώ
 

Οι Ενιαίοι Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, είναι οι ακόλουθοι:

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ02

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ03

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.01

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.02

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.04

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ06